TAPU VE KADASTRO ÇALIŞANLARINA SANDIK MÜJDESİ...

TAPU VE KADASTRO ÇALIŞANLARINA SANDIK MÜJDESİ...

Çalışmaları bir süredir yoğun ve titiz şekilde devam eden Tapu ve Kadastro Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı (Taka-Der San) kurularak çalışmalarına başladı.
2014 yılında kurulan Tapu ve Kadastro Çalışanları Derneği; kurumda fedakarca çalışan personelin kurumsal aidiyetlerini artırmak, verdikleri çok kıymetli hizmetlerle birlikte mülkiyet güvenliği noktasında ifa ettikleri kritik vazifelerde maddi ve manevi destek olmak amacıyla çıktığı yolda, Taka-Der San'ı kurarak çalışanlar için önemli bir hizmete daha imza atmış oldu.

Sandığın amaçlarından en önemlisi, Kurumda hala büyük bir sıkıntı olarak devam eden, insanların çalışma şevkini kıran ve emeklerine gölge düşürdüğü için kırılıp küsmelerine neden olan rücû olaylarının önüne bir nebze olsun set çekebilmek.
Sandık, Medeni Kanun’un 1007. maddesine neşter vurabilecek, rücû davalarında Taka-Der San üyelerine güvenlik şemsiyesi olma yolunda önemli bir adım teşkil edecek olan Mesleki Risk Sigorta Fonu (MRF)’nu aktif hale getirecek.
Taka-Der San'ın kuruluş amaçlarından birisi de Tapu ve Kadastro çalışanlarının küçük miktarlarla ortak bir havuzda biriktirdiği tasarruflarını, maharetli bir yönetim ve kaliteli yatırımlarla büyük bir mali güce dönüştürmeyi hedeflemesi.

Sandığa üye olan çalışanların faydalanacağı imkanlar arasında geri ödemesiz nakdi yardımlar da bulunuyor. Nakdi yardımlar arasında; afet yardımı, tedavi konaklama giderlerinin yarısının karşılanması, düğünler ile doğum yardımı ve cenaze hizmetlerinin karşılanması yer alıyor.

Sandık ayrıca;

Üyelerin emekliliğinde alacağı toplu bir geri ödeme ile ikinci bir ek kazancın sağlanması,

Sandıkla üyelere, faizsiz ve düşük nemalı kredi imkanı, veyahut anlaşılan bankalar üzerinden piyasa şartlarının altında düşük faiz oranları ile kredi temin etme imkanı sağlanması,

Taka-Der San bünyesinde mevduatlandırılacak aidatların gerek anlaşmalı olunan banka fonlarında, gerekse sandık bünyesinde kurulacak iktisadi işletme, kooperatif ve sosyal tesis gibi gelir sağlayacak işletmelerin gelirlerinin sandık üyelerine kar payı olarak yansıtılması da hedefleniyor.