Doğum Yardımı

DOĞUM YARDIMDoğum Yardımı

  • Sandık üyelerine bir defaya mahsus olarak yapılan doğum yardımıdır. Doğum yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.
  • Doğum yardımından yararlanabilmek için en az 12 aylık sandık üyesi olunması gerekmektedir.
  • 2020 itibariyle yapılacak yardım tutarı 300,00TL’dir.

 

Doğum yardımının yapılabilmesi için gerekli belgeler;

  • Doğum Yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)
  • Aile nüfus kayıt örneği,
  • Üyenin tüm görev ve görev yerlerini gösterir, en son duruma göre güncellenmiş hizmet belgesi.