Evlilik İkrazı

evlilikEvlenme yardımdan feragat eden üyelerimize, 18 ay vadeli 6.000,00 TL’ ye kadar verilen düşük nemalı karşılıklı yardımdır.

Evlilik İkrazından yararlanabilmek için en az 12 aylık sandık üyesi olunması gerekmektedir

İkraz başvurusunda istenen belgelere ek olarak; son altı ay içerisinde alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği, istenmektedir.